středa 29. března 2017

Antidepresiva a další léky

Antidepresiva a další léky v menopauze

Antidepresiva je třída léků známých jako selektivní inhibitory pro zpětné vychytávání serotoninu (SSRI). U nich a příbuzných léků bylo prokázáno, že jsou účinné až u 60% žen při příznacích návalů horka. Konkrétně  Venlafaxin (Effexor),  Fluoxetin (Prozac), Sertralin (Zoloft), Paroxetin (Paxil), Desvenlafaxin (Pristiq) a Citalopram (Celexa). U těchto léků bylo prokázáno, že snížují návaly horka u mnohých žen. Nicméně, antidepresiva mohou být spojena s vedlejšími účinky, včetně snížení libida nebo sexuální dysfunkce.

Další léky na předpis, u kterých bylo prokázáno, že poskytují určitou úlevu při návalech horka, i když na léčbu návalů horka, nejsou primárně určeny. Všechny z nich mohou mít vedlejší účinky a jejich použití by mělo být projednáno a konzultováno pouze s lékařem. Některé z těchto léků, u kterých bylo prokázáno, že pomáhají zmírnit návaly horka zahrnují složku léku gabapentin (Neurontin) a klonidin (CATAPRES),  které jsou používány k léčbě vysokého krevního tlaku.

Doplňky stravy

Sarapis Soja - včelí produkty v klimakteriu + fytoestrogeny ze sóji a červ. jetele


Sarapis Soja


Sarapis Soja je určený ženám v menopauze. Tento preparát spojuje výhody klasického Sarapisu s mateří kašičkou a pylem s výhodami plynoucími z jeho doplnění o fystrogeny ze sóji a červeného jetele. Dále obsahuje sojové izoflavony a izoflavony z červeného jetele, vitamín C a železo, které napomáhají při únavě a vyčerpání a jsou prospěšné pro imunitní systém. Vitamín C přispívá k normální činnosti nervové soustavy a přispívá k normální psychické činnosti. 

Vegall Pharma

Příroda ženám

Čerpáno z MedicineNet.com a Vegall.cz
pondělí 27. března 2017

Antikoncepce a vaginální léčba menopauzy

Ústní antikoncepční tablety
Ústní antikoncepční pilulky jsou další formou hormonální terapie často jsou předepisovány ženám v perimenopauze a jsou určeny k léčbě nepravidelného vaginálního krvácení.

Před zahájením léčby musí lékař vyloučit jiné příčiny nestabilního vaginálního krvácení. Ženy v menopauze, mají sklon ke značnému krvácení, pokud jsou podávány estrogeny. Z tohoto důvodu, se často podává perorální antikoncepce ženám v menopauze na regulaci menstruace, zmírnění návalů horka, stejně jako se poskytuje antikoncepce. Seznam kontraindikací při užívání perorální antikoncepce u žen v  menopauze je stejný jako u premenopauzálních žen.

Lokální (vaginální) hormony a nehormonální léčba

Lokální hormonální léčba (to znamená aplikovat léky přímo do pochvy) se používá při příznacích vaginálního nedostatku estrogenu. Lokální léčba zahrnuje vaginální kroužek (estrogen Estring), vaginální estrogenní krém nebo vaginální estrogenní tablety. Lokální a ústní estrogenové léčby jsou za tímto účelem často kombinovány.

Vaginální zvlhčující činidla, jako jsou krémy nebo pleťové vody (například, vaginální hydratační KY Silk-E nebo vaginální hydratační KY Liquibeads), jakož i používání maziv při pohlavním styku, jsou nehormonální možnosti předcházení nepříjemné vaginální suchosti.

Uplatnění Betadine lokálně na vnější vaginální oblasti a namáčení do sedací koupele nebo namáčení ve vaně s teplou vodou může být užitečné pro zmírnění příznaků pálení a vaginální bolesti po pohlavním styku. Vegal Pharma


 Priroda ženám

Čerpáno z MedicineNet.com.

pondělí 20. března 2017

Hormonální léčba menopauzy

Hormonální léčba menopauzy


Estrogenová a progesteronová therapie


Hormonální terapie (HT) označována také jako hormonální substituční terapie (HRT) nebo postmenopauzální hormonální terapie (PHT) se skládá z estrogenu nebo kombinace estrogenu a progesteronu (progestin). Hormonální terapie se používá ke kontrole symptomů menopauzy spojených s poklesem hladiny estrogenů, jako jsou návaly horka a suchost pochvy. HT je stále nejvíce efektivní způsob, jak řešit tyto příznaky. Ale dlouhodobé studie (NIH-podporované Health Initiative Women nebo WHI) doporučily pozastavení kombinované hormonální terapie  obsahující oba hormony (estrogen a progesteron), když bylo zjištěno, že tyto ženy měly zvýšené riziko srdečního infarktu, mrtvice a rakoviny prsu, než ve srovnání s ženami, které nedostávali HT. Pozdější studie ukázaly, že u žen užívajících samotné estrogeny, že užívání estrogenu je spojeno se zvýšeným rizikem mrtvice, ale už ne pro srdeční infarkt nebo rakovinu prsu. Samostatná estrogenová terapie je nicméně spojena se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny endometria (rakovina děložní sliznice) u žen po menopauze, které neměly svou dělohu chirurgicky odstraněnu.
Hormonální terapie je k dispozici v perorální forma (pilulky), transdermální forma (například náplasti a spreje, jako je Vivelle, Climara, Estraderm, Esclim, Alora). Transdermální hormonální produkty jsou již ve své aktivní formě bez nutnosti procházením fází metabolizmu v játrech, kde se zkonvertuje na aktivní formu. Vzhledem k tomu, transdermální hormonální přípravky nemají vliv na funkci jater a tento způsob podání se stal výhodnou formou léčby pro většinu žen. Řada přípravků jsou určené jak pro orální  tak i  transdermální formy hormonální léčby, které se liší v typu a množství hormonů v produktech.

V posledních letech byl zaznamenán rostoucí zájem o používání takzvaného "bioidentikální" hormonální léčby pro ženy v perimenopauze. Bioidentikální hormonální přípravky jsou léky, které obsahují hormony, které mají stejný chemický vzorec, jako ty vyrobené přirozenou cestou v těle. Tyto hormony jsou vytvořeny v laboratoři pomocí změny sloučenin odvozených z přirozeně se vyskytujících rostlinných produktů.

Stejně jako transdermální výrobky jsou i bioidentickální výrobky pro hormonální terapii podávány transdermálně.  Obvykle se používají jako krémy nebo gely. Předpokládá se, že jejich použitím se můžeme vyhnout potenciálně nebezpečným vedlejším účinkům syntetických hormonů, používaných v konvenční hormonální terapii. Nicméně studie ke stanovení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti těchto produktů zatím nebyly provedeny.

Zahájení hormonální terapie je velmi individuální rozhodnutí, ve kterých musí pacient i lékař vzít v úvahu přirozená rizika a přínosy léčby a mít vlastní anamézu pro  každou ženu. V současné době se doporučuje, aby v případě použití hormonální terapie by mělo být použito co nejméně účinné dávky v co nejkratší možné době. V současné době se doporučuje, aby hormonální terapie byla použita v případě, že bilance rizik a přínosů je příznivá pro každou jednotlivou ženu


 Příroda ženám

 Vegall Pharma

Čerpáno z MedicineNet.com.

Jak se diagnostikuje menopauza

Diagnostika menopauzy


Vzhledem k tomu, že hladina hormonů u konkrétních žen může značně kolísat, a to i z jednoho dne na druhý, výplývý, že diagnostikovat menopouzu podle hormonální hladiny není spolehlivou metodou. I když hladina nízká jeden den, může  mít vysoké hodnoty druhý den u  stejné ženy. Neexistuje jediný krevní test, který by spolehlivě  předpověděl, že u ženy probíhá menopauza. Proto v současné době testování krve není osvědčenou metodou pro určení  menopauzy s výjimkou  krevních testů pro vyloučení zdravotních příčin nepravidelné menstruace jež se netýká menopauzy. Jediný způsob, jak diagnostikovat menopauzu, je pozorovat absenci menstruace po dobu 12 měsíců  v předpokládaném věkovém rozmezí.Jaké jsou možnosti léčby menopauzy.


Menopauza je sáma o sobě běžnou součástí života a není považována za nemoc, která vyžaduje léčbu. Nicméně, léčba přidružených symptomů je možná, pokud se jeví jako závažné.


 Příroda ženám

 Vegall Pharma

Čerpáno z MedicineNet.com

čtvrtek 16. března 2017

Předčasná menopauza

Z jakých příčin může přijít předčasná menopauza?


Určité lékařské a zdravotnické zásahy mohou ovlivnit načasování menopauzy.


Chrurgické odstranění vaječníků

Chirurgické odstranění vaječníků (ovarektomii) během ovulace u ženy,  bude mít za následek okamžitý začátek menopauzy, někdy je označována jako chirurgická menopauza nebo indukovaná menopauza. V tomto případě neexistuje žádná perimenopausa (období pře menopauzou)  a po operaci  ženy obvykle pociťují příznaky a symptomy menopauzy. V případě chirurgickéhé menopauzy, ženy často uvádějí, že náhlý nástup menopauzálních symptomů vede k obzvláště závažným potížím, ale nemusí to být v každém případě.

Vaječníky bývají často odstraněny společně s dělohou (hysterektomie). Je-li hysterektomie prováděna bez odstranění obou vaječníků najednou u ženy, která ještě nedosáhla menopauzy, zbývající vaječník nebo vaječníky jsou stále schopny běžné produkce hormonu. I když žena nemůže menstruovat po odstranění dělohy hysterektomií, vaječníky samy o sobě mohou pokračovat v produkci hormonů až do normální doby, kdy přirozeně nastává menopauza. V tomto okamžiku by žena mohla zaznamenat další příznaky menopauzy, jako jsou návaly horka a změny nálad. Tyto příznaky pak nemusí být spojeny s ukončením menstruace. Další možností je, že k předčasnému selhání vaječníků dojde dříve než v předpokládané době menopauzy, již jeden až dva roky po hysterektomii. Pokud se tak stane,  mohou, ale také se nemusí vyskytovat příznaky menopauzy.

Rakovina, chmoterapie a raditoerapie

V závislosti na typu a umístění rakoviny a jejím stadiu,  Tyto typy léčby rakoviny (chemoterapie a  radiační terapie) může vyústit v menopauzu u  ovulující ženy. V tomto případě se symptomy menopauzy mohou začít projevovat už v průběhu léčby rakoviny, nebo se mohou vyvinout v následujících měsících po ošetření.

Předčasné selhání vaječníků

Předčasné selhání vaječníků je definováno jako výskyt menopauzy před dosažením věku 40 let. Tento stav se vyskytuje u přibližně 1% všech žen. Příčina předčasného selhání vaječníků, není zcela známa, ale může souviset s autoimunitními chorobami nebo dědičnými genetickými faktory.Příroda ženám

 Vegall Pharma a.s.


Čerpáno z MedicineNet.com

středa 15. března 2017

Další příznaky menopauzy

Jaké jsou další příznaky menopauzy?1. Vaginální příznaky


Vaginální příznaky se objevují jako důsledek stále tenčho ostění tkáně pochvy, která je sušší a méně pružná a dále pak, jako důsledek snížení hladiny estrogenu. Příznaky mohou zahrnovat vaginální suchost, svědění nebo podráždění a také se může vyskytovat bolest při pohlavním styku (dyspareunie). Vaginální změny mohou vést ke zvýšenému riziku vaginálních infekcí.


2. Močové příznaky


Sliznice močové trubice  (trubice vedoucí z močového měchýře a je určena k vypouštění moči mimo tělo) rovněž prochází podobnými změnami jako u  tkání vagíny a stává se sušší, tenčí a méně pružná díky poklesem hladiny estrogenů. To může vést ke zvýšenému riziku infekce močových cest, častějšímu pocitu potřeby močení nebo k samovolnému úniku moči (inkontinence moči). Inkontinence může být důsledkem silného a náhlého nutkání močení nebo k ní může dojít během namáhání se při kašli, smíchu nebo zvedání těžkých předmětů.

3. Emocionální a kognitivní příznaky

(kognitivní funkce = pamět, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, pohotovost, ...)Ženy v perimenopause (období před menopauzou) často uvádějí řadu myšlenkových (kognitivní)  a také citových příznaků včetně únavy, problémů s pamětí, podrážděností a rychlými změnami nálady. Je obtížné přesně přesně určit, které behaviorální příznaky jsou způsobeny přímo  hormonálními změnami  v menopauze. Výzkum v této oblasti je obtížný z mnoha důvodů.

Emocionální a kognitivní symptomy jsou tak běžné, že je někdy obtížné u dané ženy zjistit, zda jsou v důsledku menopauzy. Noční pocení, které může nastat v průběhu perimenopausy může rovněž přispět k pocitu únavy a vyčerpání a  může mít vliv na náladu a kognitivní výkonnost. Koneckonců u mnoha žen může docházet k dalším životním změnám v době perimenopausy nebo po menopauze, například kvůli stresujícím životním událostem, které také mohou způsobit emoční příznaky.


4. Ostatní psychické změny


Mnoho žen zaznamená nějakou měrou přibytek na váze spolu, který se dostaví s menopauzou. Rozložení tělesného tuku se může změnit a tělesný tuk se ukládá více v pase a břišní oblasti než v oblasti boků a stehen. Změny v kožní tkáni, včetně vrásek se mohou rozvíjet spolu se zhoršením akné dospělých u osobou s těmito předpoklady.  Protože tělo pokračuje v nízké produkci  hladiny mužského hormonu testosteronu,  mohou některé ženy zaznamenat určitý růst ochlupení na bradě, horním rtu, hrudníku nebo břichu.

 Příroda ženám

 Vegall Parma a.s.

Čerpáno z MedicineNet.com

úterý 14. března 2017

Příznaky menopauzy

Jaké jsou příznaky menopauzy

Je důležité si uvědomit, že každá žena má velmi individuální žkušenosti. Některé ženy mohou zažít málé nebo žádné příznaky menopauzy, zatímco jiné zažívají více fyzických  a psychických příznaků. Rozsah a závažnost symptomů se u žen výrazně liší. Je také důležité si uvědomit, že příznaky u některých žen mohou přicházet a odcházet v prodloužené časové periodě. I toto je velmi individuální. Tyto symptomy menopauzy a perimenopausy jsou podrobněji popsány níže.

1. nepravidelné vaginální krvácení


Nepravidelné vaginální krvácení  se může objevit, když žena dosáhne menopauzy. Některé ženy mají minimální problémy s abnormálním krvácením v období předcházejícím menopauze, zatímco jiné mají nepředvídatelné a nadměrné krvácení. Menstruace se mohou vyskytovat častěji (což znamená, že se zkracuje cyklus trvání), nebo se mohou vyskytovat v delším časovém cyklu před zastavením (což znamá, že cyklus trvání je delší). Neexistuje žádný "normální" vzorec krvácení během perimenopausy a vzorec se liší od ženy k ženě. Je běžné, že žena v perimenopause může být i několik měsíců bez menstruace. Nedá se také stanovit přesný čas, který je potřebný k dokončení menopauzy (přechodu). Žena může mít nepravidelnou menstruaci už o několik let dříve, než dosáhne menopauzy. Je důležité si uvědomit, že všechny ženy, které mají  nepravidelnou menstruaci by se měly nechat vyšetřit lékařem a ujistit  se, že nepravidelné menstruace jsou způsobeny perimenopausou a nejsou známkou jiných zdravotních potíží.

Menstruační abnormality, které začínají v perimenopause jsou také spojeny s poklesem plodnosti, neboť ovulace se stává nepravidelnou. Nicméně ženy, které jsou v perimenopauze, mohou stále otěhotnět, dokud nedosáhnou skutečné menopauzy (nepřítomnost cyklu po dobu jednoho roku) a měly by i nadále používat antikoncepci pokud si nepřejí otěhotnět.

2. Návaly horka a noční pocení


Návaly horka jsou časté u žen, které se blíží k menopauze. Nával horka je pocit tepla, který se šíří po celém těle a je často nejvýraznější v oblasti hlavy a hrudníku. Nával horka je někdy spojen s výraznějším pocením. Nával horka obvykle trvá od 30 sekund do několika minut. Ačkoli přesná příčina návalů není zcela známa, návaly horka pravděpodobně souvisí s kombinací hormonálních a biochemických výkyvů,  vzhledem ke klesající hladině estrogenů.

V současné době neexistuje žádný způsob, jak předpovědět, kdy nastanou návaly horka a jak dlouho budou trvat. Návaly horka se vyskytují až u 40% pravidelně menstruujících žen v jejich čtyřicátém roku života. Takže mohou nastat dříve než nepravidelná menstruace, která je charakteristická pro začátek menopauzy. Asi u 80% žen skončí návaly horka po pěti letech. Někdy (asi u 10% žen), mohou návaly horka trvat i déle než 10 let. Neexistuje žádný způsob, jak předpovědět, kdy ustanou návaly horka, i když mají sklon snižovat svou frekvenci během tohoto období. Mohou také snižovat svou intenzitu. Průměrná žena, která má návaly horka, je bude mít asi pět let.

Někdy jsou návaly horka doprovázeny nočním pocením (epizody prudkého pocení v noci). To může vést až k probuzení a následné potíže s opětovným usínáním. Což má za následek neosvěžující spánek a denní únavu. 

 Příroda ženám

 Vegall Pharma

Čerpáno z MedicineNet.com

pondělí 6. března 2017

Menopauza u žen - co je to menopauza a perimenopauza

Co je menopauza?

Menopauza je definována jako stav absence menstruace po dobu 12 měsíců. Klimakterický přechod začíná různou menstruační délkou cyklu a končí poslední menstruací. Perimenopausa je méně používaný termín a znamená "období kolem menopauzy." Často se používá, odkazujeme-li se na přechodné období menopauzy. Není to oficiální lékařský termín, ale je někdy používán k vysvětlení některých aspektů přechodu menopauzy v laických termínech. "Postmenopauza" je termín používaný jako adjektivum a  odkazuje na dobu po menopauze. Například lékař může mluvit o stavu,  který nastává u žen po menopauze. To se týká žen, které již dosáhly menopauzy.


Menopauza je období v životě ženy, když ústává funkce vaječníků a ona  již nemůže otěhotnět. Vaječník (ženská pohlavní žláza), je jednou z dvojice reprodukčních žláz u žen. Jsou umístěny v pánvi, po jednom na každé straně dělohy. Každý vaječník má velikost a tvar mandle. Vaječníky produkují vajíčka a ženské hormony,  jako je estrogen. Během každého měsíčního menstruačního cyklu se vajíčko uvolní z jednoho vaječníku. Vajíčko cestuje z vaječníku,  přes vejcovod do dělohy.

Vaječníky jsou hlavním zdrojem ženských hormonů, které kontrolují vývoj ženských charakteristik těla, jako jsou prsa, tvar těla a ochlupení. Tyto hormony také regulují menstruační cyklus a těhotenství. Estrogeny také chrání kosti. Proto se u ženy později v životě může rozvinout osteoporóza (řídnutí kostí), kdy její vaječníky nevytvářejí již dostatečné množství estrogenu.

Co je to perimenopauza?

Perimenopausa je odlišná pro každou ženu. Vědci se stále snaží identifikovat všechny faktory, které iniciují a ovlivňují toto přechodné období.

V jakém věku obvykle žena dosáhne menopauzy?

Průměrný věk menopauzy je 51 let. Ale nedá se žádným způsobem předpovědět, kdy začne menopauza nebo kdy přijdou první příznaky menopauzy. U každé ženy je toto období individuální. Věk, ve kterém žena začne s menstruačním cyklem,  také nijak  nesouvisí s věkem nástupu menopauzy. Většina žen dosáhne menopauzy ve věku mezi 45 a 55 mezi, ale menopauza se může objevit již dříve, a to ve věku 30 let nebo 40 let, nebo nemusí nastat ani do doby dokud žena nedosáhne  60. let věku. Jako pavděpodobné se dá předpokládat, že ženy mají tendenci projít menopauzou přibližně ve stejném věku,  jako jejich matky.

Perimenopausa je často doprovázena nepravidelnosti v menstruačním cyklu, spolu s typickými příznaky předčasné menopauzy a může začít již 10 let před poslední menstruací.

 Příroda ženám

Jak dlouho trvá menopauza?

Menopauza je časové období a nezačíná přesně po skončení poslední periody.  Samozřejmě, že žena neví, kdy nastal ten okamžik a začíná 12 po sobě jdoucích měsíců bez menstruace. Symptomy menopauzy mohou nastat roky před tím,  než dojde k aktuální menopauze a můžou trvat i několik let poté.

 Vegall Pharma

Čerpáno z MedicineNet.com
         

čtvrtek 2. března 2017

Menopauza u žen (přechod) definice, fakta, příznaky

Menopauza (přechod) - definice, fakta, příznaky


Definice a fakta


 • Menopauza je definována jako absence menstruace po dobu 12 měsíců. Je to čas v životě ženy, po ukončení  funkce vaječníků.
 • Proces menopauzy nenastane přes noc, ale je to spíše postupný proces. S tímto tzv. perimenopauzalním přechodným obdobím má každá žena jiné zkušenosti.
 • Průměrný věk menopauzy je 51 let, ale menopauza se může objevit již ve 30 letech, nebo až v 60 letech. Neexistuje žádný laboratorní test, který dokáže spolehlivě předpovědět, kdy u ženy začne menopauza.
 • Věk, ve kterém žena začne menstruovat nijak nesouvisí s věkem, kdy začne menopauza. 
 • Příznaky menopauzy mohou zahrnovat abnormální krvácení z pochvy, návaly horka, vaginální a močové symptomy a změny nálady.
 • Komplikace, které se ženám po menopauze  mohou vyvinout, zahrnují především osteoporózu a srdeční choroby.
 • Léčba menopauzy je uzpůsobena pro kažkou ženu a je zaměřena na zmírnění nepříjemných pocitů a příznaků úzkosti.

Příznaky (symptomy)

Menopauza je v životě ženy čas, po kterém již není schopna otěhotnět. Příznaky perimenopauzy, menopauzy a postmenopauzy se značně liší od ženy k ženě. Nicméně mezi společné příznaky menopauzy patří

 • návaly horka
 • změny nálady
 • únava
 • stres
 • vaginální suchost a svědění


 Příroda ženám


 Vegall Pharma

ěrpáno z MedicineNet.com