pondělí 20. března 2017

Hormonální léčba menopauzy

Hormonální léčba menopauzy


Estrogenová a progesteronová therapie


Hormonální terapie (HT) označována také jako hormonální substituční terapie (HRT) nebo postmenopauzální hormonální terapie (PHT) se skládá z estrogenu nebo kombinace estrogenu a progesteronu (progestin). Hormonální terapie se používá ke kontrole symptomů menopauzy spojených s poklesem hladiny estrogenů, jako jsou návaly horka a suchost pochvy. HT je stále nejvíce efektivní způsob, jak řešit tyto příznaky. Ale dlouhodobé studie (NIH-podporované Health Initiative Women nebo WHI) doporučily pozastavení kombinované hormonální terapie  obsahující oba hormony (estrogen a progesteron), když bylo zjištěno, že tyto ženy měly zvýšené riziko srdečního infarktu, mrtvice a rakoviny prsu, než ve srovnání s ženami, které nedostávali HT. Pozdější studie ukázaly, že u žen užívajících samotné estrogeny, že užívání estrogenu je spojeno se zvýšeným rizikem mrtvice, ale už ne pro srdeční infarkt nebo rakovinu prsu. Samostatná estrogenová terapie je nicméně spojena se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny endometria (rakovina děložní sliznice) u žen po menopauze, které neměly svou dělohu chirurgicky odstraněnu.
Hormonální terapie je k dispozici v perorální forma (pilulky), transdermální forma (například náplasti a spreje, jako je Vivelle, Climara, Estraderm, Esclim, Alora). Transdermální hormonální produkty jsou již ve své aktivní formě bez nutnosti procházením fází metabolizmu v játrech, kde se zkonvertuje na aktivní formu. Vzhledem k tomu, transdermální hormonální přípravky nemají vliv na funkci jater a tento způsob podání se stal výhodnou formou léčby pro většinu žen. Řada přípravků jsou určené jak pro orální  tak i  transdermální formy hormonální léčby, které se liší v typu a množství hormonů v produktech.

V posledních letech byl zaznamenán rostoucí zájem o používání takzvaného "bioidentikální" hormonální léčby pro ženy v perimenopauze. Bioidentikální hormonální přípravky jsou léky, které obsahují hormony, které mají stejný chemický vzorec, jako ty vyrobené přirozenou cestou v těle. Tyto hormony jsou vytvořeny v laboratoři pomocí změny sloučenin odvozených z přirozeně se vyskytujících rostlinných produktů.

Stejně jako transdermální výrobky jsou i bioidentickální výrobky pro hormonální terapii podávány transdermálně.  Obvykle se používají jako krémy nebo gely. Předpokládá se, že jejich použitím se můžeme vyhnout potenciálně nebezpečným vedlejším účinkům syntetických hormonů, používaných v konvenční hormonální terapii. Nicméně studie ke stanovení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti těchto produktů zatím nebyly provedeny.

Zahájení hormonální terapie je velmi individuální rozhodnutí, ve kterých musí pacient i lékař vzít v úvahu přirozená rizika a přínosy léčby a mít vlastní anamézu pro  každou ženu. V současné době se doporučuje, aby v případě použití hormonální terapie by mělo být použito co nejméně účinné dávky v co nejkratší možné době. V současné době se doporučuje, aby hormonální terapie byla použita v případě, že bilance rizik a přínosů je příznivá pro každou jednotlivou ženu


 Příroda ženám

 Vegall Pharma

Čerpáno z MedicineNet.com.

Žádné komentáře:

Okomentovat